Datu bāzes

Datu bāzes

Kad uzņēmējs Bārts Lorangs 2010. gadā iepazinās ar savu nākamo sievu, viņš iemīlējās arī viņas adrešu grāmatā. «Viņa katru nedēļu to tīrīja, izdzēsa no tās visu lieko un papildināja amatus, fotoattēlus, e-pasta adreses un tālru­ņu numurus, kas attiecās uz gandrīz visiem, ko viņa pa­zīst,» viņš stāsta. «Es vēlējos iegūt šo adrešu grāmatu. Es vēlējos per­fektu adrešu grāmatu, kas patiešām strādā.»

Lorangs izveidoja jaunu kompāniju ar nosaukumu FuIlContact, kuras mērķis ir apkopot visu kontaktinformāciju par cilvēku vienuviet un nekavējoties automātiski to atjaunot, izmantojot Facebook, Twitter, Gmail, iCloud un citas interneta vietnes jaunāko publiski pieejamo datu iegūšanai. Tas varētu būt solis priekšā Plaxo, kas tagad ir Comcast meitas kompānija un kuras rīcībā esošajā adrešu grāmatā ir 50 miljoni ie­rakstu. Apsolot apkopot Dropbox glabāšanā esošo kontaktinformāciju, Lorangs piesaistīja gandrīz deviņus miljonus dolāru riska kapitāla, tajā skaitā septiņus miljonus 2012. gada finansējuma piesaistes kārtā, ko va­dīja Foundry Group.

Kopš šā gada sākuma FuIlContact pārdod karšu nolasīšanas ske­nerus darbinieku kontaktinformācijas augšupielādēšanai tādām fir­mām kāAmazon, Coca-Cola un Hewlett-Packard. Citi mazākie klienti ir izmantojuši tās datu pievienošanas pakal­pojumu, lai papildinātu savus kontaktu sarak­stus ar publiski pieejamo un sociālajos tīklos esošo informāciju. Pašlaik FuIlContact savā datu bāzē ir apkopojusi 300 miljonus vārdu, apgalvojot, ka atbilstība ir 60% un precizitā­te - 90 procentu. Daži uzņēmumi, kas piedā­vā datu papildināšanas pakalpojumu, ziņo par lielāku atbilstību, piemēram, Repleaf apgalvo, ka tās ASV e-pasta lietotāju datu bāzē ir 80% atbilstība. FuIlContact ir paredzējusi tuvākajā laikā nodot savu pakalpojumu patērētāju rīcībā. Līdz noteiktam kontaktu skaitam to varēs iz­mantot bez maksas, pēc tam būs jāmaksā 99 dolāri gadā.

Lorangs pārdod piekļuvi savai datu bāzei mārketinga darboņiem, taču privātuma aiz­stāvjiem, kuri izpētījuši FuIlContact datu iz­mantošanas praksi, nepatīk veids, kādā viņš apvieno publiski pieejamo informāciju ar kontaktiem, kurus iegūst no lietotāju darbī­bām. Sāra Daunija, vecākā analītiķe Bostonas privātuma aizsardzības kompānijā Abine, ap­galvo, ka ir iemesls satraukumam. «FuIlCon­tact var glabāt jūsu informāciju mūžīgi, iz­mantot to, lai papildinātu savu galveno datu bāzi, un atļaut to izmantot neierobežotu laiku. Tas attiecas uz jebkuru no tās partneriem un trešajām pusēm, kam šie partneri izvēlas pār­dot datus tālāk. Cik man zināms, šādā līme­nī datu apkopošana un pārdošana trešajām pusēm nekad iepriekš nav notikusi.»

Deivids Abramss, jurists un speciālists pri­vātuma aizsardzības jautājumos, ir izvērtējis šīs kompānijas konfidencialitātes ievērošanas politiku. «Man radās iespaids, ka viņi nevē­las būt tikai kārtējie kopējo datu tirgotāji, bet tādā veidā grib izmantot savstarpējo atbilstī­bu, lai piedāvātu sarežģītas saiknes, kas palī­dzētu izvairīties no kopējo datu iegūšanas.» Bārts Lorangs uzsver, ka viņš pārdos tikai publiski pieejamu informāciju un rēķinās ar aizliegumu izpaust tālruņu numurus. «Pub­liski pieejamais saturs, ko mēs pievienojam kontaktiem, ir pilnīgi likumīgs, bet privāta kontaktinformācija ir privāta kontaktinformācija, un punkts,» viņš saka. Ja tas, ka FuIl­Contact izmanto viņa datus, kādam rada neēr­tības, no tā jebkurā brīdī iespējams atteikties, uzsver Lorangs. Viņš arī dod padomu: «Pirm­kārt, pārbaudiet savus konfidencialitātes pa­rametrus sociālajos tīklos. Otrkārt, izmanto­jiet tādas kompānijas, kas ļauj jums kontrolēt, kur parādās jūsu dati.»