UPB Holdings

UPB Holdings

Uldim Pīlēnam piederošais UPB Holdings strādā 16 objektos ārze­mēs, piegādājot dzelzsbetona, me­tāla, stikla un alumīnija konstrukci­jas. Objekti ir visdažādākie, taču to mērogs ir milzīgs, piemēram, Gēteborgas bibliotēka (Zviedrija), veselī­bas aprūpes centrs Bohumā (Vācija),  lielveikala un biroju ēka Norvēģijas galvaspilsētā Oslo, bērnu un jaunie­šu psihoneiroloģiskais centrs Bergenā (Norvēģija), vairākas daudzdzī­vokļu mājas.

2013. gadā UPB ieguva Norvēģijas Būvniecības kvalitātes direktorāta visaugstākās klases ser­tifikātu, kas uzņēmumam šajā tirgū ļaus justies vēl stabilāk un, piemē­ram, atvieglotā procesā saņemt būvatļaujas Norvēģijas pašvaldībās.

UPB pērn uzsāka darbību ari Švei­cē, noslēdzot pirmo līgumu par fa­sāžu būvniecību Cirihē, uz kurieni tiks piegādātas alumīnija un stikla konstrukcijas. Kompānijas panākumi nepali­ka nepamanīti, un gada beigās UPB ieguva LIAA Eksporta un inovācijas balvu kā Eksporta čempions. UPB holdingam ir savi uzņēmumi Šveicē, Islandē, Norvēģijā, Zviedri­jā un Dānijā, kā arī pārstāvniecības Somijā, Krievijā, Ukrainā, Igaunijā un Lietuvā.

Uzņēmumā strādā 1300 cilvēku. 2012. gadā UPB apgrozī­jums bija 54 miljoni eiro, tīrā peļņa - 2,2 miljoni. Uzņēmums ir ari uzbū­vējis divus īres namus Liepājā, kas paredzēti dažādu speciālistu izmitināšanai - ne tikai paša uzņēmu­ma vajadzībām, bet pēc viesnīcas 1 principa arī citiem profesionāļiem, piemēram, kad UPB nepieciešams piesaistīt inženieri, viņš var dzīvot 1 kādā no šiem dzīvokļiem, bet daži dzīvokļi ir rezervēti arī mediķiem, I kuri tiek aicināti strādāt Liepājā.